Matematyka
baśka123456789
2021-01-14 03:36:37
zad.1 Jeden z kątów przyległych jest 5 razy mniejszy od drugiego. Ile wynoszą te kąty zad.2 W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ostrych jest 10 stopni wiekszy od drugiego Ile wynoszą te kąty zad.3 Oblicz jedną z przyprostokątnych trójkątu prostokkątnego wiedząc że druga wynosi 4,8cm a pole 72 cm
Odpowiedź
klaudia123xd
2021-01-14 09:06:38

1. 180/6 = 30  - 1 kąt   5*30 = 150  - 2 kąt 2. 180- 90 = 90   90- 10 = 80 80/2 = 40 - 1 kąt 40+10=50 - 2 kąt 3. 72/ 4,8*2  = 30cm

Dodaj swoją odpowiedź