Matematyka
martyśka1995
2021-01-14 03:09:17
Rozwiąż i sprawdź rozwiązanie równania. (2x + 7) ^{2} + 5 = (2x - 3)(2x + 3) + 7 Podane wyrażenie doprowadź do najprostszej postaci. a). 3x + 6x - 4y - 2x + 3x + 9y b). -3x - 11y + (-6)y - 3
Odpowiedź
яєggαєραт
2021-01-14 07:18:57

[latex](2x+7)^2+5=(2x-3)(2x+3)+7[/latex] [latex]4x^2+28x+49+5=4x^2-9+7[/latex] [latex]4x^2+28x+54=4x^2-2[/latex] [latex]28x=-54-2[/latex] [latex]28x=-56[/latex] [latex]x=-2[/latex] spr. [latex](-4+7)^2+5=(-4-3)(-4+3)+7[/latex] [latex]3^2+5=(-7) cdot (-1)+7[/latex] [latex]9+5=7+7[/latex] [latex]14=14[/latex] a) [latex]3x+6x-4y-2x+3x+9y=10x+5y=5(2x+y)[/latex] b) [latex]-3x-11y+(-6)y-3=-3x-11y-6y-3=-3x-17y-3[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź