Historia
krisja
2021-01-13 20:26:07
jakie wydarzenie z historii Polski zastało ukazane przez artystę
Odpowiedź
ZaYa
2021-01-14 02:31:45

hołd pruski w 1525r.

aldona3
2021-01-14 02:33:00

Hołd pruski z 1525 r oddany królowi Zygmuntowi Staremu

Dodaj swoją odpowiedź