Historia
gaweł05
2021-01-13 14:44:27
przedstaw zabytki kultury i jej tworcow z okresu poznego polskiego srdniowiecza. prosze o pomoc pierwszej osobie ktora napisze daje naj!
Odpowiedź
pomogejakchcesz
2021-01-13 19:32:47

W XV wieku nastąpił intensywny rozwój kultury,dlatego okres ten nazywa się złotą jesienią polskiego średniowiecza.W tym okresie: a)powstały wspaniałe budowle w stylu gotyckim -Ratusz we Wrocławiu -Bazylika Mariacka w Gdańsku -Kościół Mariacki w Krakowie b)nastąpił rozwój rzeźbiarstwa,rzeźbami ozdabiano świątynie oraz grobowce i nagrobki -ołtarz Wita Stwosza w Kościele Mariackim w Krakowie -piety -piękna Madonna c)nastąpiło ożywienie życia intelektualnego za sprawą Akademii Krakowskiej -wysoki poziom w nauczaniu prawa,astronomii,matematyki *prawnik-Paweł Włodkowic *astronom-Mikołaj Kopernik *historyk,kronikarz-Jan Długosz *pisarz polityczny-Jan Ostroróg d)kultura w Polsce miała charakter stanowy

Dodaj swoją odpowiedź