Matematyka
tyneczka95
2017-06-22 06:57:57
Jakie znaki trzeba wstawić w miejsce ?, aby działanie (?1)+(?3)+(?5)+(?7) aby działnie dało wynik 2,-14,14,
Odpowiedź
alimak2
2017-06-22 11:52:03

a) 1 + 3 + 5 - 7 = 2 b)  1 - 3 - 5 - 7 = -14 c) -1 + 3 + 5 + 7 = 14

sebastian1998
2017-06-22 11:53:18

(+1)+(+3)+(+5)+(-7)=2 (+1)+(-3)+(-5)+(-7)=-14 (-1)+(+3)+(+5)+(+7)=14

Dodaj swoją odpowiedź