Matematyka
kolos1
2017-06-22 06:51:07
1. Z urny zawierającej dwie kule czarne i cztery białe wylosowano dwie z nich bez zwracania. Zdarzenie A polega na wylosowaniu dwóch kul jednakowych, zdarzenie B - kuli białej jako drugiej. Znajdź prawdopodobieństwo sumy oraz iloczynu zdarzeń A,B. Czy zdarzenia wykluczają się? Czy są niezależne?
Odpowiedź
CocaCola123
2017-06-22 12:36:32

[latex]|Omega|=6*5 = 30\P(A) = frac{2*1 + 4*3}{30} = frac{7}{15} \P(B)= frac{4*3+2*4}{30} = frac{2}{3} \P(Acap B)= frac{4*3}{30} = frac{2}{5} \P(AUB)=P(A)+P(B)-P(Acap B)= frac{7}{15} + frac{2}{3} - frac{2}{5} = frac{11}{15} \P(A)*P(B)= frac{7}{15} * frac{2}{3} = frac{14}{45} eq frac{2}{5} [/latex] zatem zdarzenia są zależne.Zdarzenie sie nie wykluczaja, bo zajscie zdarzenia A nie wyklucza zajścia zdarzenia B

Dodaj swoją odpowiedź