Język niemiecki
koleszko
2017-06-22 06:16:57
Cześć, potrzebuję pomocy w przetłumaczeniu tego tekstu na język niemiecki. Osobom, które po raz pierwszy wjeżdżają do dużego miasta wydaje się ono straszne i niebezpieczne. Ludzie ci nie są przyzwyczajeni do nieustannego ruchu i hałasu, który najczęściej towarzyszy metropoliom. Berlin wydaje się im obcym, pełnym samochodów i zabieganych ludzi kawałkiem ziemi. Nieprzyjemnie reagują na nocne życie miasta, jednak są w stosunku do niego bezradni. Z wiersza możemy wywnioskować, że zwiedzającym niezbyt podoba się duża i hałaśliwa metropolia, którą w tym przypadku jest Berlin. Z góry dzięki
Odpowiedź
xVodu
2017-06-22 11:28:22

Powinno byc dobrze Für Leute, die zuerst eine große Stadt betreten, scheint es schrecklich und gefährlich. Diese Menschen sind nicht an die ständige Bewegung und Lärm gewöhnt, die die Metropole am häufigsten begleitet. Berlin scheint ihnen Fremde, voller Autos und Leute, die mit einem Stück Land gehackt sind. Sie reagieren unangenehm auf das Nachtleben der Stadt, sind aber hilflos gegen ihn. Aus dem Gedicht schließen wir, dass die Besucher die große und laute Metropole nicht mögen, die in diesem Fall Berlin ist.

adusiek98
2017-06-22 11:29:37

Denjenigen, die zum ersten Mal die Großstadt besuchen, kommt sie grässlich und gefährlich vor. Sie sind an Dauerverkehr sowie an Dauerlärm nicht gewöhnt, die für Metropolen typisch sind. Berlin kommt ihnen als ein fremder, von Fahrzeugen und von rennenden Menschen überfüllter Fleck vor. Sie reagieren allergisch aufs Nachtleben der Stadt, doch sind sie ihm gegenüber ratlos. Aus dem Gedicht lässt sich folgern, dass eine große und laute Metropole wie Berlin den Besuchern nicht besonders gefällt.

Dodaj swoją odpowiedź