Chemia
Fobia
2017-06-22 06:10:07
3g stopu glinu z cynkiem rozpuszczono w kwasie solnym i otrzymano 2.38dm3 wodoru (warunki norm. ). Obliczyć skład procentowy stopu. Zn+2HCl->ZnCl2+H2 2Al+6HCl->2AlCl3+3H2 Gdzie robię błąd? 2.38dm3÷4 =0.595 dm3 (4 objętości wodoru) 65g Zn daje 22.4dm3 wodoru 1.73g - 0.595 dm3 3g- 100% 1.73- 57.67% Powinno być 50%...
Odpowiedź
nika0000
2017-06-22 09:39:14

Błąd robisz już na samym początku, gdzie dzielisz objętość przez 4. Niestety tak nie możemy. Wiemy, że suma mas Zn i Al musi dać 3 g. Oznaczmy sobie jako x liczbe moli Zn, a jako y liczbe moli Al. 65x + 27*(2y) = 3 Wiemy również, że ma powstać 2,38 dm³ wodoru. 22,4x + 22,4*(3y) = 2,38 Powstaje nam układ równań: [latex] left { {{65x + 27*(2y) = 3} atop {22,4x + 22,4*(3y) = 2,38}} ight. [/latex] którego rozwiązaniem jest para liczb [latex] left { {{x = 0,0231} atop {y = 0,0277}} ight. [/latex] Możemy policzyć ich masę: [latex]m_{Zn} = 0,0231 * 65 = 1,50 g[/latex] [latex]m_{Al} = 3 - 1,50 = 1,50 g[/latex] [latex]\%Zn = frac{1,50}{3} * 100\% = 50\%[/latex] [latex]\%Al = 100\% - 50\% = 50\%[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź