Geografia
anioł19
2017-06-22 05:35:57
[SIÓDMA KLASA] Wyjaśnij przyczyny zróżnicowania przestrzennego wskaźnika lesistości w Polsce.
Odpowiedź
Sylwusia1211
2017-06-22 07:51:00

Zróżnicowanie przestrzenne wskaźnika lesistości jest związane z rolniczym wykorzystaniem gleb. Tam, gdzie gleby są żyzne, lasy wycięto i tereny przeznaczono na uprawy. Przykładem jest województwo lubelskie, gdzie występują żyzne gleby i w związku z tym udział lasów jest niewielki. Tam, gdzie gleby są słabej jakości, lesistość jest duża i często objęta różnymi formami ochrony, np. w województwie lubuskim.

Dodaj swoją odpowiedź