Geografia
pomocy111
2017-06-22 05:29:07
[SIÓDMA KLASA] Na zadanie z geografii mam napisać, co wydarzyło się w erze kenozoicznej na terenie Polski. Bardzo proszę o pomoc.
Odpowiedź
madziaa95
2017-06-22 11:55:38

W erze kenozoicznej na terenie Polski w początkowym okresie miała miejsce orogeneza alpejska. Powstały wtedy Karpaty, a także Sudety i pas wyżyn. W Sudetach i na ich przedpolu zachodziła wówczas silna działalność wulkaniczna. W tym samym czasie utworzyło się złoża węgla brunatnego w okolicach Bełchatowa, Bogatyni i Konina. W kenozoiku pojawił się lądolód. Przekształcił on rzeźbę terenu północnej części Polski.

Dodaj swoją odpowiedź