Matematyka
doloresik
2017-06-21 16:10:18
zadanie w załączniku
Odpowiedź
xlesnyx12
2017-06-21 18:03:02

Witaj Gabriela;D [latex]a) f(x)=frac{x}{x-2} [/latex] dziedzinę określamy z mianownika: [latex]x-2=0|+2\x=2\D_fin R/ {2}[/latex] a miejsca zerowe z licznika x=0 [latex]b)f(x)=frac{2-x}{3x-1} [/latex] Dziedzina: [latex]3x-1=0|+1\3x=1|:3\x=frac{1}{3}\Din R/(frac{1}{3})[/latex] miejsce zerowe: [latex]2-x=0|+x\x=2[/latex] [latex]c)f(x)=frac{x-1}{3x+4}[/latex] dziedzina: [latex]3x+4=0|-4\3x=-4|:3\x=-frac{4}{3}\D_fin R/(-frac{4}{3} )[/latex] miejsce zerowe: [latex]x-1=0|+1\x=1[/latex] [latex]d)f(x)=frac{3x}{2x-10} [/latex] dziedzina: [latex]2x-10=0|+10\2x=10|:2\x=5\D_f=R/(5)[/latex] miejsce zerowe: 3x=0 x=0 [latex]e)f(x)=frac{2x+1}{x(x-6)}[/latex] dziedzina: [latex]x(x-6)=0 \x_1=0,x_2=6\D_fin R/ (0,6)[/latex] miejsca zerowe: [latex]2x+1=0|-1\2x=-1|:2\x=-frac{1}{2}[/latex] [latex]f)f(x)=frac{3x-3}{(2x-1)(x-1)}[/latex] dziedzina: [latex](2x-1)(x-1)=0[/latex] Z każdego nawiasu dostaniemy jedną wartość: [latex]2x-1=0|+1\2x=1|:2\x=frac{1}{2}\\x-1=0|+1\x=1\\D_f=R/(frac{1}{2},1})[/latex] Miejsca zerowe: [latex]3x-3=0|+3\3x=3|:3\x=1[/latex] ale wykluczyliśmy x=1 z dziedziny, więc ta funkcja nie ma miejsc zerowych W razie wątpliwości, pisaj:D

Dodaj swoją odpowiedź