Geografia
Bartekpl
2017-06-22 05:22:17
[SIÓDMA KLASA] Odpowiedz na pytania: 1. Co jest charakterystyczne dla Doliny Dolnej Odry? 2. Co powstało na rzece Dunajec? Do czego służy?
Odpowiedź
lolpol
2017-06-22 06:56:46

1. Charakterystyczne dla Doliny Dolnej Odry są rozlewiska i kanały. Występuje tam wiele gatunków zwierząt, np. ptactwa wodnego. 2. Na rzece Dunajec powstał Zbiornik Czorsztyński (sztuczny zbiornik). Dzięki niemu można magazynować nadmiar wody i produkować energię elektryczną.

Dodaj swoją odpowiedź