Geografia
pietkiew
2017-06-22 05:15:27
[SIÓDMA KLASA] Jakie znasz typy gór?
Odpowiedź
vakil
2017-06-22 07:12:13

Możemy wyróżnić trzy typy gór: - Góry wulkaniczne: wznoszą się nad płaskimi powierzchniami lądów lub w postaci wysp wystają nad powierzchnię oceanów. Powstały w wyniku wypływania lawy i innych materiałów na powierzchnię. Góra jest stożkiem czynnego lub wygasłego wulkanu. - Góry zrębowe: powstają w wyniku wypiętrzania warstw skalnych. Sztywne skały pękają i przesuwają się wzdłuż uskoków nawet o setki kilometrów w poziomie i kilka w pionie. W Europie góry tego typu to np. Harz i Schwarzwald, a także część Sudetów. - Góry fałdowe: większość łańcuchów górskich ma budowę fałdową. Fałdowanie osadów morskich tworzących łańcuchy górskie odbywa się w strefach kolizji płyt litosfery. Osady najpierw gromadzą się na dnie oceanów, po czym zostają sfałdowane i wypiętrzone. Przykładem takich gór są Kordyliery, Andy, Himalaje, Alpy, Karpaty i Pireneje.

Dodaj swoją odpowiedź