Geografia
hubertowo
2017-06-22 05:08:37
[SIÓDMA KLASA] Omów znaczenie gospodarcze wód powierzchniowych Polski.
Odpowiedź
machonetii
2017-06-22 07:50:07

Znaczenie gospodarcze wód powierzchniowych Polski: - odgrywają dużą rolę w gospodarce - woda używana przez zakłady gospodarcze, zwłaszcza te produkujące nawozy sztuczne, celulozę i papier - wykorzystanie wody do produkcji energii elektrycznej - produkcja rolna - nawadnianie pól - woda pitna - śródlądowy transport wodny - turystyka i rekreacja - sporty wodne

Dodaj swoją odpowiedź