Geografia
kasiaaa16
2017-06-22 04:41:17
[SIÓDMA KLASA] Na podstawie mapy wymień typy gleb występujących w regionie: A. Katowic B. Wrocławia C. Białegostoku D. Gdańska
Odpowiedź
dochaaa
2017-06-22 05:02:12

Na podstawie mapy wymień typy gleb występujących w regionie: A. Katowic: gleby zniszczone przez zabudowę i eksploatację przemysłową, gleby bielicowe B. Wrocławia: gleby zniszczone przez zabudowę i eksploatację przemysłową, czarne ziemie, gleby brunatne i płowe, mady C. Białegostoku: gleby brunatne i płowe, gleby bagienne, gleby bielicowe D. Gdańska: gleby zniszczone przez zabudowę i eksploatację przemysłową, mady, gleby brunatne i płowe

Dodaj swoją odpowiedź