Geografia
Kinga2010
2017-06-22 04:13:57
[SIÓDMA KLASA] Na podstawie mapy Europy scharakteryzuj położenie geograficzne Polski.
Odpowiedź
ewita4
2017-06-22 08:31:34

Polska leży w centralnej części Europy. Większość Polski leży na Niżu Polskim, który jest fragmentem Niziny Środkowoeuropejskiej. Polska rozciąga się od południowych wybrzeży Morza Bałtyckiego po Karpaty i Sudety. Większość Polski leży w zlewisku Bałtyku.

Dodaj swoją odpowiedź