Geografia
kapsia2
2017-06-22 03:32:57
[SIÓDMA KLASA] Wymień nazwy półkul, na których obszarze leży Polska.
Odpowiedź
moniczka99
2017-06-22 08:12:06

Polska leży na półkuli północnej i wschodniej.

nadiaaa
2017-06-22 08:13:21

Polska leży na półkuli północnej i wschodniej.

Dodaj swoją odpowiedź