Geografia
Konto usunięte
2017-06-22 03:12:27
[SIÓDMA KLASA] Na fotografii przedstawiono krajobraz typowy dla jednego z pasów rzeźby terenu naszego kraju. Zapisz literę, którą oznaczono podpunkt zawierający informacje dotyczące tego pasa. A. To najbardziej na północ wysunięty pas rzeźby terenu. B. W pasie tym przeważają płaskie, równinne obszary z rzadko występującymi wzniesieniami. C. Dominuje tam rzeźba młodoglacjalna, która odznacza się między innymi występowaniem licznych jezior. D. W skład tego pasa wchodzą dwa łańcuchy górskie różniące się między innymi budową geologiczną.
Odpowiedź
Gazela96
2017-06-22 09:49:18

B. W pasie tym przeważają płaskie, równinne obszary z rzadko występującymi wzniesieniami.   Myślę, że zdjęcie przedstawia rzekę w dolnym biegu, więc sugeruje to odpowiedź B.

Dodaj swoją odpowiedź