Geografia
malenkawercia
2017-06-22 03:05:37
[SIÓDMA KLASA] Odszukaj w atlasie geograficznym góry zaznaczone na poniższej mapie literami A-C. Zapisz ich nazwy oraz nazwy orogenez, w których wyniku powstały.
Odpowiedź
colo1313
2017-06-22 06:21:53

A - Karpaty - orogeneza alpejska B - Sudety - orogeneza hercyńska C - Góry Świętokrzyskie - orogeneza kaledońska

jacus05
2017-06-22 06:23:08

A. Karpaty: orogeneza alpejska B. Sudety: orogeneza kaledońska i hercyńska C. Góry Świętokrzyskie: orogeneza kaledońska

Dodaj swoją odpowiedź