Chemia
koloroweNerdy
2017-06-22 02:38:17
Próbka twardej wody zawiera 60 mg jonów Mg2+ oraz 140 mg jonów Ca2+. Oblicz jaka masa osadu wytrąci się po dodaniu nadmiaru mydła. Przyjmij, że mydłem jest stearynian sodu. a) 1,475 g, b) 2,121 g, c) 3,596 g, d) 5,717 g
Odpowiedź
Konto usunięte
2017-06-22 06:16:52

Witaj:) Stearynian sodu:C₁₇H₃₅COONa jako mydło w wodzie dysocjuje według równania: [latex]C_{17}H_{35}COONa---H_2O---- extgreater C_{17}H_{35}COO^-+Na^+[/latex] Anion stearynowy reaguje następnie z jonami magnezu oraz wapnia: [latex]Mg^{2+}+2C_{17}H_{35}COO^--- extgreater (C_{17}H_{35}COO)_2Mg(osad)[/latex] [latex]Ca^{2+}+2C_{17}H_{35}COO^---- extgreater (C_{17}H_{35}COO)_2Ca(osad)[/latex] Masa magnezu to M=24g/mol masa stearynianu magnezu: (C₁₇H₃₅COO)₂Mg=591g wapnie Ca=40g/mol masa stearynianu wapnia: (C₁₇H₃₅COO)₂Ca=607g Z równania reakcji wynika, że gdy reaguje 24g magnezu otrzymamy 591g osadu stearynianu magnezu: m=60mg=0,06g 24g Mg²⁺------>591g osadu 0,06g Mg²⁺------>x(g) osadu [latex]x_1=frac{0,06*591}{24}=1,4775g[/latex] podobnie do jonów wapnia: 140mg=0,14g 40g Ca²⁺------->607g osadu 0,14g Ca²⁺----->x(g) osadu x_2=frac{0,14*607}{40}=2,1245g[/latex] w sumie otrzymamy: [latex]x_1+x_2=1,4775g+2,1245=3,6g[/latex] odpowiedź c) W razie wątpliwości, pisz:)

Dodaj swoją odpowiedź