Fizyka
patka994
2017-09-30 12:38:27
Zadanie piąte ze zdjęcia
Odpowiedź
TakkaJaa
2017-09-30 16:47:19

A - liczba masowa Z - liczba atomowa [latex]Delta m = Zm_p + (A - Z)m_n - m_j\ Delta m = 92*1,6726*10^{-27} + (235 - 92)*1,6749*10^{-27} - \ - 3,902158*10^{-25} kg = 3,1741*10^{-27} kg[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź