Matematyka
jull
2017-09-30 09:47:37
Plss pomocy 7cm x 0,2cm x 40mm 6,5dm x 3m x 20 cm
Odpowiedź
dancehouseee
2017-09-30 12:23:52

a) 7cm · 0,2cm · 40mm = 7cm · 0,2cm · 4cm = 1,4cm · 4cm = 5,6cm³ b) 6,5dm · 3m · 20cm = 6,5dm · 30dm · 2dm = 195dm · 2dm = 390dm³

Dodaj swoją odpowiedź