Matematyka
michalek2002
2017-09-30 07:44:37
Obwód rombu jest równy 12√5, a jedna z jego przekątnych jest o 6 dłuższa od drugiej. Oblicz pole tego rombu.
Odpowiedź
aga7130
2017-09-30 13:37:19

O=12√5          d2=d1+6                      P=? O=4a 12√5=4a     /÷4 a=3√5 (d1/2)² +(d1+6/2)² =a² d1² / 4 +d1² +12d1 +36 / 4 =(3√5)² 2d1² +12d1 +36 / 4 = 45 180 = 2d1² +12d1 +36 2d1² +12d1 -144    /÷2 d1² + 6d1 -72                     √Δ=36-4*1*(-72)=36+288=√324=18                                             d1=-6-18/2= -12                                              d2= -6+18 / 2=6 d1=6 d2=6+6=12 P=d1 *d2 / 2=6*12/2 =36 cm²

Dodaj swoją odpowiedź