Matematyka
oluś1311
2017-09-30 06:49:57
Oblicz pole każdego z poniższych trapezów
Odpowiedź
larson6995
2017-09-30 10:05:00

Pole trapezu= (a+b)*h/2 a) (19+17)*20/2=36*20/2=360 b)(2,5+3,5)*2,2/2=6*2,2/2=6,6 c)(17+25)*40/2=42*40/2=840 d)(90+31)*46/2=121*46/2=2783 e)(4,5+5)*4/2=9,5*4/2=19 f)(26+17)*20/2=43*20/2=430

Woseba015
2017-09-30 10:06:15

Wzór na pole trapezu to [latex]frac{(a+b)cdot h}{2}[/latex]. a) [latex]P=frac{(27cm+19cm)cdot20cm}{2}[/latex] [latex]P=frac{46cmcdot20cm}{2}[/latex] [latex]P=frac{920cm}{2}[/latex] [latex]P=460cm^{2}[/latex] b) [latex]P=frac{(3,5m+2,5m)cdot2,2m}{2}[/latex] [latex]P=frac{6mcdot2,2m}{2}[/latex] [latex]P=frac{13,2m}{2}[/latex] [latex]P=6,6m^{2}[/latex] c) [latex]P=frac{(25cm+17cm)cdot40cm}{2}[/latex] [latex]P=frac{42cmcdot40cm}{2}[/latex] [latex]P=frac{1680cm}{2}[/latex] [latex]P=840cm^{2}[/latex] d) [latex]P=frac{(31dm+90dm)cdot46dm}{2}[/latex] [latex]P=frac{121dmcdot46dm}{2}[/latex] [latex]P=frac{5566dm}{2}[/latex] [latex]P=2783dm^{2}[/latex] e) [latex]P=frac{(5dm+4,5dm)cdot4dm}{2}[/latex] [latex]P=frac{9,5dmcdot4dm}{2}[/latex] [latex]P=frac{38dm}{2}[/latex] [latex]P=19dm^{2}[/latex] f) [latex]P=frac{(26cm+17cm)cdot20cm}{2}[/latex] [latex]P=frac{43cmcdot20cm}{2}[/latex] [latex]P=frac{860cm}{2}[/latex] [latex]P=430cm^{2}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź