Matematyka
adamaa2
2017-09-30 03:31:47
Tomek ma 14 lat, a jego mama 38. Oblicz, kiedy mama była od Tomka pięć razy starsza. Za ile lat będzie od niego dwa razy starsza.
Odpowiedź
polonia
2017-09-30 09:48:18

1. Tomek ma 14 lat,a jego mama 38.Oblicz ,kiedy mama była od Tomka 5 razy starsza .Za ile będzie od niego 2 razy starsza. x - tyle lat temu mama była 5 razy starsza od syna 14-x - wiek Tomka sprzed x lat 38-x - wiek mamy sprzed x lat 5*(14-x)=38-x 70-5x=38-x obustronnie dodajemy 5x 70=38+4x obustronnie odejmujemy 38 32=4x obustronnie dzielimy przez 4 x=8 8 lat temu Tomek miał 6 lat, a jego mama 30 lat była wówczas 5 razy starsza (spr. 30:6=5) y - za tyle lat mama będzie 2 razy starsza 14+y - wiek Tomka za y lat 38+y - wiek mamy za y lat 2*(14+y)=38+y 28+2y=38+y obustronnie odejmujemy 28 2y=10+y obustronnie odejmujemy y y=10  za 10 lat Tomek będzie miał 24 lat, a jego mama 48 lat; będzie wówczas 2 razy starsza (spr. 48:24=2) 2. W pewnym trójkącie równoramiennym kąt przy podstawie jest o 30 stopni większy od kąta między ramionami.Jakie miary mają kąty tego trójkąta? w trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie są równe suma kątów w trójkącie wynosi 180 stopni x - miara kąta między ramionami y=x+30 - miara kąta przy podstawie z=y x+y+z=180 x+(x+30)+(x+30)=180 3x+60=180 obustronnie odejmujemy 60 3x=120 obustronnie dzielimy przez 3 x=40 y=40+30=70 z=70 spr.40+70+70=180 liczę na naj

Dodaj swoją odpowiedź