Przyroda
konto123
2017-09-30 02:37:07
Źrudło charerstczne dla krajobrazu krasowego
Odpowiedź
xdmaryxd
2017-09-30 07:28:37

-wąwozy zamkniete skalnymi bramami -skałki o fantastycznych kształtach -ostance /samotne skały o róznych kształtach/ -jaskinie -potoki znikajace w spękanych skałach /ponory/ -wywierzyska /źródła wód krasowych wypływające ze skał/ -stalaktyty /nacieki w kształcie sopla/stalagmity /nacieki w kształcie stożka / -stalagnaty /połączenia stalaktytów i stalagmitów/

Dodaj swoją odpowiedź