Matematyka
coin
2017-09-30 02:23:27
Zad 1 które z liczb 2,3,4,5,6,7,8,9 są dzielnikami liczby 81. Zad 2 y+y+y+y+y=105
Odpowiedź
chaniach
2017-09-30 05:25:40

zad 2   105:5 równa sie 21  y to 21

Dodaj swoją odpowiedź