Język angielski
pati9314
2017-09-30 00:54:37
Zapisz wyrażenia algebraiczne przedstawiające obwody poniższych figur. Oblicz wartość otrzymanych wyrażeń dla: a=3,4 b=2,2 c=2,8
Odpowiedź
agati
2017-09-30 02:09:58

1. b+b+a 2. a×2+b×2 3.c×2+b+a

Dodaj swoją odpowiedź