Język angielski
kocio997
2017-09-30 00:40:57
you/play tennis /? at 4.30
Odpowiedź
NoNameTS1906
2017-09-30 06:29:03

Do you play tennis at 4:30? :3

helgien
2017-09-30 06:30:18

Play you tennis at 4.30?

Dodaj swoją odpowiedź