Matematyka
picia13
2017-09-29 16:35:47
Oblicz sumę punktów z trzech kart. a. 5, -1, -2. b. 1, -6, 0. c. 3, -1, -3 Daje Naj
Odpowiedź
helpismysecondname
2017-09-29 22:24:18

a) 5 + (-1) + (-2) = 5 - 1 - 2 = 5 - 3 = 2 b) 1 + (-6) + 0 = 1 - 6 + 0 = -5 + 0 = -5 c) 3 + (-1) + (-3) = 3 - 1 - 3 = 3 - 4 = -1

Dodaj swoją odpowiedź