Matematyka
Konto usunięte
2017-09-29 16:28:57
zad 1.znajdź wzór funkcji liniowej y=ax+b jeśli jej wykres przechodzi przez punkty M = (0,2) i N = (1,4) zad 2. dla jakiego m funkcja liniowa y=(m²-3m)x+2 jest malejąca?
Odpowiedź
karolcia951
2017-09-29 20:55:24

-3²Zad.1 M = (0,2) i N = (1,4) 2=a*0+b 4=a*1+b b=2 a+2=4 b=2 a=2 y=2x+2-wzór tej funkcji Zad.2 Funkcja jest malejąca,gdy jej współczynnik kierunkowy jest liczbą ujemna. y=(m²-3m)x+2 a=m²-3m<0 m(m-3)<0 m₁=0 m₂=3 Dla m∈(0,3) funkcja liniowa jest malejaca.

Dodaj swoją odpowiedź