Historia
Bajbek
2017-09-29 08:16:57
kto w odrodzonej Polsce był przedstawicielem władzy wykonawczej
Odpowiedź
finka
2017-09-29 11:43:53

W odrodzonej Polsce władzę wykonawczą sprawował Józef Piłsudski kiedy to w przyznano mu władzę nad wojskiem 11.11.1918r a następnie funkcję Naczelnika Państwa. Podobnie władzą wykonawczą sprawował pierwszy utworzony rząd z Ignacym Pederewskim na czele. Mam nadzieje, że o to chodzi :)

Dodaj swoją odpowiedź