Fizyka
Kaj15
2017-09-29 08:10:07
Co to jest i jak dziala studnia arytezynska??
Odpowiedź
Konto usunięte
2017-09-29 13:16:09

Studnia artezyjska (nazwa pochodzi od regionu Artois - Francja) to studnia, gdzie woda wypływa sama, pod ciśnieniem, a czasem wytryskuje nawet w powietrze. Powstają one wtedy, gdy warstwa wodonośna, do której sięga studnia, jest pochylona i opada na znaczną głębokość.Musi się ona znajdować między dwoma warstwami nieprzepuszczalnymi. Wody powierzchniowe przesączają się wówczas do górnego krańca warstwy wodonośnej i powoli przechodzą w dół. Ciężar wody zalegającej powyżej wywiera na nią wielkie ciśnienie. Jeżeli przebije się górną warstwę nieprzepuszczalną, woda zacznie wypływać pod ciśnieniem do góry.Jeżeli woda wydostaje się na powierzchnię przez naturalne szczeliny, mamy wówczas źródło artezyjskie.

Dodaj swoją odpowiedź