Przyroda
MatiTz
2017-09-29 08:03:17
Wyjaśnij znaczenie hasła. HASŁO - Hydrologia
Odpowiedź
glinka19
2017-09-29 09:48:50

Hydrologia (z gr. hydor, woda) – dział geografii fizycznej, zajmujący się badaniem wody (pod każdą postacią), występującej w środowisku przyrodniczym. ... hydrogeologia – zajmuje się wodami podziemnymi, ekohydrologia – bada oddziaływania między organizmami żywymi a cyklem hydrologicznym.

Dodaj swoją odpowiedź