Egzamin gimnazjalny
killerxxx99
2017-09-29 04:10:57
Plastyka 1. Co to znaczy że sztuka średniowiecza pełniła funkcję bibli dla ubogich 2. Wymień 5 cech architektury gotyckiej 3. Wymień 5 cech architektury romańskiej 4. Jaką rolę w średniowieczu pełniły zakony 5. Jakie wydarzenie poprzedza początek epoki średniowiecza Z góry dzięki. Daje najj
Odpowiedź
jagoda14
2017-09-29 05:53:10

1.Biblia dla ubogich to są obrazki przedstawiające niektóre fragmenty z Biblii przeważnie dla pospólstwa, gdyż nie umieli czytać. Za pomocą obrazów lub rzeźb przekazywano ważne wydarzenia takie jak narodziny Jezusa, ukrzyżowanie czy wniebowstąpienie. 2.Gotyk budowle bardzo wysokie by być bliżej Boga, dekoracyjne na zewnątrz dekoracyjny portal o bardzo dużym znaczeniu wewnątrz malarstwo plafonowe(sufitowe) funkcja mocno religijna lekkość, cienkie mury dużo rzeźb i duża popularność ołtarzy duże okna z witrażami sklepienia krzyżowo-żebrowe i inne: gwiaździste, sieciowe, wachlarzowe, palmowe, kryształowe łuk złamany (np. tympanon) 3.Sztuka miała charakter sakralny-w pierwszym okresie rozwoju stylu romańskiego Kościoły budowano na planie koła (rotundy), a następnie krzyża-układ świątyni miał charakter halowy lub bazylikowy-mury były grube, masywne, nadawały budowli charakter obronny4.Zakony w średniowieczu uczyły miejscową ludność np.:budownictwa, rzemiosła i uprawy roli. Ich zasługą było skopiowanie wielu dzieł i dorobku starożytności. Odegrali ważną rolę w chrystianizacji europy. Byli oni raczej jedynymi wykształconymi ludźmi i tylko oni zajmowali się nauką i sztuką. Wpłyneli oni na rozwój kultury, nauki i sztuki. 5.początek:  476 r n.e-upadek Cesarstwa Rzymskiego 

Dodaj swoją odpowiedź