Przyroda
wayne19
2017-09-29 03:57:17
Co nazywamy otoczakiem starorzeczem meandrem i korytem
Odpowiedź
jolunia8993
2017-09-29 08:04:00

Otoczki: Otoczakami nazywamy fragmenty minerałów lub skał o wygładzonych i zaokrąglonych kształtach. Są one efektem działania sił natury. Starorzecze:   jezioro leżące na dnie doliny rzecznej, będące fragmentem jej byłego koryta i odcięte wałem przykorytowym od obecnego nurtu. Ma ona zwykle sierpowaty kształt. Meander:  Meandry nazewnictwa wojskowej broni strzeleckiej w Polsce Koryto: Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².

Dodaj swoją odpowiedź