Matematyka
madź12
2017-09-29 02:01:07
plis zapisz w prostej postaci -5(1/5x+4)-6x=...... 3x(x-4y)=...... 7xy(x+3y)=....
Odpowiedź
maamil
2017-09-29 02:31:41

a) -5(1/5x+4) - 6x = -x + 4 + (-6x) = -x + 4 - 6x = -7x + 4 b) 3x(x-4y) = 3x² - 12xy c) 7xy(x+3y) = 7x²y + 21xy²

Dodaj swoją odpowiedź