Chemia
Sejo
2017-09-28 22:36:07
Rozpisz podane sole na kationy i aniony: a) K2SO3 b)Na2S c) Al2(SO4)3 d) Fe2(SO4)3 e) Na3PO4 f) K2CO3 *napisz do tego nazwy podanych anionów i kationów
Odpowiedź
51595
2017-09-29 02:18:55

A) 2K+ + SO3 2- B)2Na+ + S2- C)2Al3+ + 3SO4 2- D) 2Fe 3+ + 3SO4 2- E) 3Na+ + PO4 3 - F) 2K+ + CO3 2- Myślę, że to jest dobrze :)

gzepcio
2017-09-29 02:20:10

a) K₂SO₃ ---> 2K⁺ + SO₃²⁻ Siarczan(IV) potasu dysocjuje na kationy potasu i aniony siarczanowe(IV) b) Na₂S ---> 2Na⁺ + S²⁻ Siarczek sodu dysocjuje na kationy sodu i aniony siarczkowe c) Al₂(SO₄)₃ ---> 2Al³⁺ + 3SO₄²⁻ Siarczan(VI) glinu dysocjuje na kationy glinu i aniony siarczanowe(VI) d) Fe₂(SO₄)₃ ---> 2Fe³⁺ + 3SO₄²⁻ Siarczan(VI) żelaza(III) dysocjuje na kationy żelaza i aniony siarczanowe(VI) e) Na₃PO₄ ---> 3Na⁺ + PO₄³⁻ Fosforan(V) sodu dysocjuje na kationy sodu i aniony fosforanowe(V) f) K₂CO₃ ---> 2K⁺ + CO₃²⁻ Węglan potasu dysocjuje na kationy potasu i aniony węglanowe

Dodaj swoją odpowiedź