Matematyka
Nicexandxwild
2017-09-28 22:22:27
wszystkie zadania z góry thx i jak co to proszę jeszcze o OBLICZENIA daje naj
Odpowiedź
ooOJagusiaoOoo
2017-09-28 22:30:38

Zadanie 1.  3(x-1)=3+x 3x-3=3+x 2x=6|:2 x=3 Rozwiązanie to 3. Zadanie 2. x+3,5=-1,5 x=5 , więc odpada -x^2-4x-5=0 Δ=16-20<0 brak m. zerowych, czyli rozwiązań x(x-3)=-x+24 x^2-3x=-x+24 x^2-2x-24=0 Δ=4+96=100 √Δ=10 x1=2-10/2=-8/2=-4 x2=2+10/2=12/2=6   => 6 spełnia równanie, czyli jest rozwiązaniem 2x-1/2=-x+4,5|*2 4x-1=-2x+9 6x=10|:6 x=10/6  nie spełnia warunku zadania, bo rozwiązaniem nie jest liczba 6. Zadanie 3. x^2=36   oraz 3x=18 x^2-36=0 oraz 3x=18 (x-6)(x+6)=0 ( użyłam wzoru skróconego mnożenia (a-b)(a+b)=a^2-b^2 ) 3x=18|:3 x=6 Odpowiedzią jest odpowiedź D. ponieważ równania są równoważne, gdy mają te same rozwiązania, a jedno z równań podanych ma 2 rozwiązania -6 i 6 a drugie tylko 6. Zadanie 4. a) będzie to liczba 1 b) będzie to liczba 2 c) będzie to liczba 1/2 Zadanie 5. -8+3(2x+1)=x+20 => -8+6x+3=x+20 => -5+6x=x+20 => 5x=25|:5 => x=5 Jest spełnione. 7(x+1)-2(x+4)=3(x-1) => 7x+7-2x-8=3x-3 => 2x-1=3 => 2x=4|:2 => x=2 Nie jest spełnione. 4+1/5(x+1)=0,2(21+x) => 4+x+1/5=4,2+0,2x|*5  => 20+x+1=21+1 =>x=1 Nie jest spełnione.  x^2-6x=10-3x => x^2-3x-10 Δ=9+40=49 √Δ=7 x1=3-7/2=-4/2=-2 x2=3+7/2=10/2=5 Jest spełniony, mamy 5 spośród rozwiązań.

Dodaj swoją odpowiedź