Matematyka
agata021194
2017-09-28 22:01:57
Jak położone są okręgi o promieniach 4cm i 7cm,jeśli odległość ich środków wynosi 5cm ?
Odpowiedź
pansuper
2017-09-29 04:29:48

Odległość środków jest =5 cm i jest ona mniejsza niż suma promieni 4+7=11 jednocześnie jest większa od różnicy promieni 7-4=3. Okręgi przecinają się w dwóch punktach. Wykonaj rysunek: odcinek długości 5cm i  z jednego końca okrąg o promieniu 7 cm,a z drugiego końca okrąg o promieniu 4 cm. Zobaczysz dwa punkty wspólne tych dwóch okręgów.

Dodaj swoją odpowiedź