Fizyka
niuniaaaaaa
2017-09-28 21:14:07
Wykres przedstawia zależność energii kinetycznej samochodu od jego prędkości. Oblicz wartość pracy jako musiał wykonać hamulce samochodu w czasie gdy prędkość samochodu zmalała z 80 km/h do 50 km/h
Odpowiedź
iwona2412
2017-09-29 03:29:01

[latex]Dane:\ v_1 = 80 km/h = 22 frac{2}{9} m/s \v_2 = 50 km/h = 13 frac{8}{9} m/s \Z wykresu mozemy obliczyc mase samochodu: \v = 90 km/h = 25 m/s \E_k = 280 kJ = 2,8*10^{5} J \E_k = frac{mv^2}{2}\ m = frac{2E_k}{v^2} = 896 kg \ \ W = E_{k_1} - E_{k_2} = frac{m}{2}(v_1^2 - v_2^2) = 134814,8 J [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź