Fizyka
mondzia
2017-09-28 20:53:37
pls potrzebuję tego na jutro :)
Odpowiedź
laftuk
2017-09-29 02:34:03

5. [latex]Dane:\v_p = 300 m/s\ v_k = 200 m/s\ m = 0,001 kg\ \ E_{k_p} = E_{k_k} + Q\ Q = E_{k_p} - E_{k_k} = frac{mv_p^2}{2} + frac{mv_k^2}{2} = frac{m}{2}(v_p^2 - v_k^2) = 25 J[/latex] 6. [latex]Dane:\ m = 2 kg\ T_p = 10 ^oC\ T_k = 100 ^oC\ P = 3 kW = 3000 W\ c_w = 4200 frac{J}{kg*^oC}\ \ Q = c_wm(T_k - T_p)\ P = frac{Q}{t} = frac{c_wm(T_k - T_p)}{t}\ \ t = frac{c_wm(T_k - T_p)}{P} = 252 s = 4,2 min [/latex] 7. [latex]Dane:\ m = 2 kg\ c_w = 4200 frac{J}{kg*^oC}\ T_p = 0 ^oC\ T_k = 100 ^oC\ c_t = 335000 J/kg\ c_p = 2258000 J/kg\ \ Q = mc_t + mc_w(T_k - T_p) + mc_p\ Q = m(c_t + c_w(T_k - T_p) + c_p) = 6026000 J = 6,026 MJ[/latex] 8. [latex]Dane:\ F = 40 N\ Delta x = 0,2 cm = 2*10^{-3} m\ \W = pDelta V = (frac{F}{S})(Delta x S) = FDelta x = 0,08 J[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź