Matematyka
Perła12
2017-09-28 15:18:47
Dane są wielomiany u(x)=2−3x2 i w(x)=3x3−x2−4. WYznacz wielomian v(x)=[u(x)]2−3x*w(x)
Odpowiedź
gabuś
2017-09-28 16:21:52

DANE SĄ WIELOMIANY: u(x) = 2 - 3 x² w(x) = 3 x³ - x² - 4 WYZNACZ WIELOMIAN: v(x) = [u(x)]² - 3 x * w(x) v(x) = (2 - 3 x²)² - 3 x ( 3 x³ - x² - 4) = 4 - 12 x² + 9 x⁴ - 9 x⁴ + 3 x³ + 12 x = = 4 - 12 x² + 3 x³ + 12 x = 3 x³ - 12 x² + 12 x + 4 v(x) = 3 x³ - 12 x² + 12 x + 4 ODP: WIELOMIAN    v(x) = 3 x³ - 12 x² + 12 x + 4

Dodaj swoją odpowiedź