Fizyka
Welowia
2017-09-28 15:11:57
Bardzo proszę o rozwiązanie poniższego zadania: W próbce promieniotwórczego izotopu o okresie połowicznego rozpadu 8 dni, znajduje się N atomów tego izotopu. Oblicz liczbę atomów tego izotopu 40 dni wcześniej i 40 dni później.
Odpowiedź
Painless
2017-09-28 18:05:13

po 40 dniach dojdzie do 5 połowicznych rozpadów, więc (1/2)^5= 1/32 Także odwrotnie- teraz doszło do 5 rozpadów więcej niż 40 dni temu, więc 2^5=32

Dodaj swoją odpowiedź