Historia
karmis3
2017-09-28 13:29:27
Pomóżcie plis daje naj szybko proszę bo to jest na jutro
Odpowiedź
kineczka1412
2017-09-28 19:05:41

4. II połowa XVII wieku, Tureckie 5. Kochanowski - najwybitniejszy polski poeta epoki renesansu Zygmunt August - ostatni władca Polski z dynastii Jagiellonów Henryk Walezy - pierwszy król wybrany na zasadach wolnej elekcji Stefan Czarnecki - dowódca wojsk polskich w okresie potopu szwedzkiego Jan Zamoyski - wybitny polityk, założyciel jednej z akademii 6. folwark - rodzaj wielkiego gospodarstwa rolnego pospolite ruszenie - powoływanie pod broń właścicieli ziemi wolna elekcja - wybór monarchy, odchodząc od zasady dziedziczenia tronu 7. Liberum veto wprowadziło chaos w państwie, ponieważ trudno było ustanowić nowe prawo, gdyż sejmy ciągle były zrywane. Posłowie, którzy używali tej zasady, często kierowali się własnymi pobudkami, a nie dobrem ogółu.

16Majka1994
2017-09-28 19:06:56

4. II połowa XVII wieku, Tureckie 5. Kochanowski - najwybitniejszy polski poeta epoki renesansu Zygmunt August - ostatni władca Polski z dynastii Jagiellonów Henryk Walezy - pierwszy król wybrany na zasadach wolnej elekcji Stefan Czarnecki - dowódca wojsk polskich w okresie potopu szwedzkiego Jan Zamoyski - wybitny polityk, założyciel jednej z akademii  6. folwark - rodzaj wielkiego gospodarstwa rolnego pospolite ruszenie - powoływanie pod broń właścicieli ziemi wolna elekcja - wybór monarchy, odchodząc od zasady dziedziczenia tronu 7. Liberum veto wprowadziło chaos w państwie, ponieważ trudno było ustanowić nowe prawo, gdyż sejmy ciągle były zrywane. Posłowie, którzy używali tej zasady, często kierowali się własnymi pobudkami, a nie dobrem ogółu. 

Dodaj swoją odpowiedź