Matematyka
Tuptusia
2017-09-28 13:08:57
pomocyy, 2 gim Oblicz pole szesciokata foremnego opisanego na okregu o danym promieniu a) 7 b) 4 pierwiastek z 3
Odpowiedź
Deza01
2017-09-28 15:38:28

a). [latex]P= frac{3*7 ^{2}* sqrt{3} }{2} [/latex] [latex]P= frac{147}{2} sqrt{3} [/latex] b). [latex]P= frac{3*(4 sqrt{3}) ^{2}* sqrt{3} }{2} [/latex] [latex]P=72 sqrt{3} [/latex] WZÓR: [latex]P= frac{3*a ^{2}* sqrt{3} }{2} [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź