Fizyka
denis217
2017-09-28 12:00:37
Oblicz niedobór masy i energię wiązania jądra izotopu tlenu-16. Masa jądra tlenu m:15,9994 u.
Odpowiedź
mandarynka990
2017-09-28 14:22:22

[latex]Dane:\ m_p = 1,6726*10^{-27} kg\ m_n = 1,6749*10^{-27} kg\ m_j = 15,9994 u\ 1 u = 1,66*10^{-27} kg\c = 3*10^{8} m/s\ \ ^{16}_8O\ A = 16 - liczba masowa\ Z = 8 - liczba atomowa\ \ Delta m = Zm_p + (A - Z) m_n - m_j\ Delta m = 8*1,6726*10^{-27}+8*1,6749*10^{-27} - 15,9994*1,66*10^{-27}\ Delta m = 2,20996*10^{-28} kg\ \ E_w = Delta mc^2\ E_w = 2,20996*10^{-28}*(3*10^8)^2 = 1,988964*10^{-11} J\ E_w = 124310250 eV = 124,31 MeV[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź