Matematyka
czyzewski
2017-09-28 07:54:37
W ciągu arytmetycznym dane są: b4= –6; b=10 = 9. Oblicz b14.
Odpowiedź
miley12312
2017-09-28 13:21:25

b₄ = b₁ + 3r = - 6 b₁₀ = b₁ + 9r = 9 b₁ + 3r = - 6 b₁ + 9r = 9 odejmujemy równania b₁ - b₁ + 3r - 9r = - 6 - 9 - 6r = - 15 6r = 15 r = 15/6 = 5/2 = 2 1/2 = 2,5 b₁ + 3r = - 6 b₁ + 3 * 2,5 = - 6 b₁ + 7,5 = - 6 b₁ = - 6 - 7,5 = - 13,5 b₁₄ = b₁ + 13r = - 13,5 + 13 * 2,5 = - 13/5 + 32,5 = 19

axn1995
2017-09-28 13:22:40

Rozwiazalam w zalaczniku :)

Dodaj swoją odpowiedź