Matematyka
zielona3110
2017-09-28 07:34:07
rozwiąż zadania a) 9-x+2x=8 b) 4x+5-3x+6=2+x-4 c) x-7+2x=2x-1 d) -8x+4= -5x+16 e) 3x+4=x-1-6x f) 7+3c=5+2c g) 6e-7=9e+5 h) 6f-1=f+2 i) -2x+4=3x-1 j) x-3+4-3x=5 k) 2x+4-5x+3=2
Odpowiedź
emmai
2017-09-28 09:20:20

Załącznik ;) powinno być dobrze +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Materas
2017-09-28 09:21:35

a) 9-x+2x=8x=8-9x=-1 b) 4x+5-3x+6=2+x-44x-3x-x=2-4-50=-7   równanie sprzeczne c)x-7+2x=2x-1x+2x-2x=-1+7x=6 d) -8x+4=-5x+16-8x+5x=16-4-3x=12 /:(-3)x=-4 e) 3x+4=x-1-6x3x-x+6x=-1-48x=-5/:8x=-5/8 f) 7+3c=5+2c3c-2c=5-7c=-2 g) 6e-7=9e+56e-9e=5+7-3e=12/:(-3)e=-4 h) 6f-1=f+26f-f=2+15f=3/:5f=3/5 i)-2x+4=3x-1-2x-3x=-1-4-5x=-5/:(-5)x=1 j) x-3+4-3x=5-2x=5-4+3-2x=4/:(-2)x=-2 k) 2x+4-5x+3=2-3x=2-4-3-3x=-5/:(-3)x=5/3

Dodaj swoją odpowiedź