Matematyka
tosia111666
2017-09-28 06:46:17
Ze zbioru(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) wybieramy losowo jedną liczbę. Niech p oznacza prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 4. Wówczas p<15,p=15,p=14,p>14
Odpowiedź
maniek9510
2017-09-28 09:15:39

Liczby podzielne przez 4 to: 4, 8, 12 [latex]|A|=3[/latex] [latex]|Omega|=15[/latex] [latex]p=dfrac{|A|}{|Omega|}=dfrac{3}{15}=dfrac{1}{5}[/latex] [latex]oxed{p=dfrac{1}{5}}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź